Kobra Beyki

کبری بیکی

Nationality : Iranian
Age: 71
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، کبری بیکی، متولد: ۱۳۳۲، ساکن تهران، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران محکومیت تعزیری ۳ ساله خود است.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم بیکی با توجه به کهولت سن، کیفیت نامطلوب خدمات درمانی از بیماری قلبی در رنج است و از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم شده و با توجه به اینکه همسر ۸۰ ساله وی هم در خارج از زندان تنها مانده خانم بیگی به شدت نگران است و از حق اعزام به مرخصی هم محروم شده و از مهر ماه ۱۴۰۲ در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان اوین است.”

این شهروند ساکن تهران، در پی فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود از قبیل پخش تراکتهای اعتراضی و شعارنویسی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان قزاچک ورامین، منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.

کبری بیکی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس از ابلاغ حکم و اعتراض کبری بیکی، پرونده وی به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع و حکم بدوی او بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی، عینا تائید شد.

پس از اتمام مراحل دادرسی، کبری بیگی، در شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای اجرای حکم خود دریافت کرد و سپس در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-03-26
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment: A 70-year-old political prisoner, is serving her sentence in the women's ection of Evin Prison. In the middle of October 2023, she went to this prison to serve her three-year sentence.

Date: 2024-03-18
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:A 70-year-old political prisoner, is serving her sentence in the women's ection of Evin Prison. In the middle of October 2023, she went to this prison to serve her three-year sentence.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.