Rezvaneh Ahmad khanbeygi

Rezvaneh Ahmad khanbeygi

رضوانه احمد خانبیگی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Summoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، بهفرلاله زاری ـ حقوقدان و از زندانیان سیاسی پیشین به همراه همسر خود رضوانه احمد خانبیگی فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، زوج ساکن تهران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل آنها بازداشت شدند. این زوج فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز با پرونده سازی قضای مواجه و پس از تحمل بخشی از حبس خود از زندان اوین آزاد شده بودند.

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این زوج در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، به منزل بهفرلاله زاری و رضوانه احمد خانبیگی، یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این زوج و به همر یختن کل منزل این آنها، در نهایت آقای لاله زاری و خانم خانبیگی را بازداشت کردند و در حال حاضر آقای لاله زاری در سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بسر می برد و همسر وی هم پ از تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین به زندان قرچک ورامین، منتقل شد.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ابتدا ماموران فقط قصد بازداشت آقای لاله زاری را داشتند ولی وقتی خانم خانبیگی مانع این کار شد و به دفاع از همسرش پرداخت ماموران وی را هم دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و سپس سلول انفرادی در زندان اوین و در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل کردند اما با توجه به اینکه روضانه احمد خانبیگی از بیماری صرع و تشنج در رنج است دسترسی وی به داروهای مصرفی اش قطع شده است.”

لازم به اشاره است، رضوانه احمد خانبیگی، اولین مرتبه در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در حال شعارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضی، در تهران، دستگیر و پس از تکمیل مراحل اولیه بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخهای ۲۷ بهمن، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در حالی که به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعتراض و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از یورش خشونت آمیز ۱۲ تن از ماموران قرارگاه ثارلله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و تفتیش و تقیف برخی لوازم شخصی مجددا وی را بازداشت و پس از انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در دومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس وقت شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد در نهایت، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-19
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Summoned
Comment: The sentence of imprisonment of Mrs Ahmad Khan Beigi was confirmed by Branch 36 of the Court of Appeal of Tehran Province. This citizen was previously sentenced to five years in prison by the Tehran Revolutionary Court.

Date: 2023-12-24
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Summoned
Comment:She was sentenced to five years in prison.

Date: 2023-12-05
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Summoned
Comment:The court hearing on the charges against her, a political defendant imprisoned in Evin prison, was held on Monday, Azar 13th 1402 (4th Dec 2023), at Branch 26 of Tehran Revolutionary Court.

Date: 2023-12-01
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Summoned
Comment:The court hearing on charges against her, a political defendant living in Tehran will be held on Sunday, Azar 12th 1402 (3rd Dec 2023) at Branch 26 of Tehran Revolutionary Court.

Date: 2023-11-13
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Temporary detention
Comment:Her case, as a political defendant, was referred to branch 26 of the Tehran Revolutionary Court with the issuance of an indictment. She is in temporary detention in Varamin’s Gharchak prison

Date: 2023-10-24
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Arrested
Comment:Rezvaneh Ahmad Khanbeygi, a civil activist, despite passage of thirty five days, is still being held undecidedly in Varamin’s Gharchak Prison, despite passage of more than twenty days since her arrest.

Date: 2023-10-15
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Arrested
Comment:Rezvaneh Ahmad Khanbeygi, a civil activist is still being held undecidedly in Varamin’s Gharchak Prison, despite passage of more than twenty days since her arrest. Mrs. Ahmad Khan Begi has recently gone on strike to protest the lack of consideration of her demands.

Date: 2023-10-01
City: Varamin
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Arrested
Comment:She was arrested together with her husband in their home on September 19, 2023. Was taken to solitary cell in Evin and then transferred to Gharchak prison.

Date: 2023-10-01
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Arrested
Comment:She was arrested together with her husband in their home on September 19, 2023. Was taken to solitary cell in Evin and then transferred to Gharchak prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.