Somayeh Sarikhani Dashti

Somayeh Sarikhani Dashti

سمیه ساریخانی دشتی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Arrested
Be My Voice:
سمیە ساریخانی مادر عرفان ساریخانی دشتی از جانباختگان جنبش انقلابی "ژن، ژیان، ئازادی"، چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
ماموران امنیتی سمیە ساریخانی در منزل شخصی اش بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-10-01
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Arrested
Comment: The justice seeking mother was arrested September 27, 2023 and taken to an unenclosed location.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.