Ali Azizi

Ali Azizi

علی عزیزی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Summoned
Be My Voice:
امروز شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۲، علی عزیزی، فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب اورمیه احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ از بابت این پرونده تفهیم اتهام شده بود.

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه موسوم به ثنا صادر و برای متهم این پرونده ارسال شده؛ عطا کریمی باید ساعت ۹ صبح ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه حاضر شود.

لازم به ذکر است، پیش از این نیز علی عزیزی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. اتهام منتشبه بر او تبلیغ علیه نظام در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ تفهیم شده بود.

همچنین، در سال ۱۳۹۵، علی عزیزی، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب دریافت کرد ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی این پرونده، مجددا به جریان افتاد.

علی عزیزی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و سپس از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

لازه به اشاره است، علی عزیزی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود.

این فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ هم از بابت پرونده ای دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه در منزل پدری خود بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان تبریز آزاد شد.

علی عزیزی، مجددا در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و علاوه بر تفهیم ۲ اتهام عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و تبلیغ علیه نظام با اتهام جدید نشر اکاذیب در فضای مجازی مورد تفهیم قرار گرفت و پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۴شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج محاکمه و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت این ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی مشمول بخشنامه قوه قضائیه در پی افزایشهمه گیری کرونا قرار گرفته و مختومه شد.

با آغاز مراحل دادرسی، علی عزیزی، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان ، محاکمه و در نهایت به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار وی به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی ارومیه احکام شلاق و پرداخت ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی علی عزیزی اجرا شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-01-07
City: Orumiyeh
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment: On December 30, 2023 he was received an electronic notification to attend the Orumiyeh court on February 17, 2024.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.