Mojibolrahman Karam Zehi

Mojibolrahman Karam Zehi

مجیب الرحمن کرم زهی

Nationality : Iranian
Age: 21
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طی روزهای گذشته، مجیب الرحمن کرمزهی، متولد: ۱۳۸۱، اهل شهرستان خاش، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان، توسط قاضی دادگاهی در زاهدان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

در این گزارش، به اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه مجیب الرحمن کرمزهی و نام شعبه و نوع دادگاه صادر کننده حکم مذکور اشاره نشده است.

لازم به اشاره است، مجیب الرحمن کرمزهی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از طی راحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

مجیب الرحمن کرمزهی، از طلاب مسجد مکی مسجد اهل سنت زاهدان است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-12-01
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: He has been sentenced to 2 years imprisonment.

Date: 2023-11-04
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:One of 118 people who were detained during Zahedan city protests on 28 Mehr 1402 (20 October 2023).

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.