Yourosh Mehr Alibiglou

Yourosh Mehr Alibiglou

یوروش مهرعلی بیگلو

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released on bail
Be My Voice:
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه نگاو، روز سه شنبه ١۶ آبان ماه ۱۴۰۲ ، یوروش مهرعلی بیگلو، فعال ترک ساکن هادیشهر بازداشت شد.

به گفته منابع مطلع، یوروش مهرعلی بیگلو، طی هجوم شماری از ماموران امنیتی در یک تعمیرگاه اتومبیل واقع در هادیشهر بازداشت شده و تاکنون شرایط و مکان نگهداری او نامشخص است.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و جزئیات اتهامات انتسابی به این فعال تُرک در دسترس نیست.

یوروش مهرعلی بیگلو، طی سالیان گذشته نیز، به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت شده و احکامی علیه وی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-19
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: He was released from Tabriz prison by posting bail.

Date: 2024-02-13
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:He was transferred from the detention center of Tabriz Intelligence Department to the prison of this city.

Date: 2023-11-12
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:On Tuesday, the 16th of Aban 1402 (7th November 2023), Bigelow, a Turkish (Azerbaijani) activist, was transferred to the detention center of the Intelligence Department of Tabriz.

Date: 2023-11-08
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:He was arrested on November 7, 2023. The arrest happened during a raid by security agents in a car repair shop located in Hadishahr.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.