Yourosh Mehr Alibiglou

Yourosh Mehr Alibiglou

یوروش مهرعلی بیگلو

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Summoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، مهرعلی بیگلو، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان جلفا از توایع استان آذربایجان شرقی، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، تفهیم شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه بازپرسی مهرعلی بیگلو از بابت اتهامات «دعوت به تجمع و اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدامات قومگرایانه و پانترکیست» تفهیم اتهام شد و پس از تنظیم کیفرخواست حال باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به اتهامات خود باشد.”

این فعال ملی مدنی، از تاریخ بازداشت خود فقط ۱ تماس کوتاه در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با خانواده خود داشت و پس از آن هیچگونه ارباط و ملاقاتی با خانواده اش نداشته و طی این مدت خانواده وی به دفعات به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مراجعه کردند اما پاسخ درستی دریافت نکردنده بود و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شد.

لازم به اشاره است، یورش مهرهلی بیگلو، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

این فعال ملی مدنی، در دی ماه ۱۳۹۱ هم توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد و این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-05-31
City: Jolfa
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment: On Saturday, May 25, 2024, his charges was explained to him by the investigator of the first branch of the General and Revolution Prosecutor's Office of Jolfa city.

Date: 2024-02-19
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment:He was released from Tabriz prison by posting bail.

Date: 2024-02-13
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:He was transferred from the detention center of Tabriz Intelligence Department to the prison of this city.

Date: 2023-11-12
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:On Tuesday, the 16th of Aban 1402 (7th November 2023), Bigelow, a Turkish (Azerbaijani) activist, was transferred to the detention center of the Intelligence Department of Tabriz.

Date: 2023-11-08
City: Hadishahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:He was arrested on November 7, 2023. The arrest happened during a raid by security agents in a car repair shop located in Hadishahr.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.