Mohammadamin Tamrchiani

Mohammadamin Tamrchiani

محمدامین تمرچیانی

Nationality : Iranian
Age: 59
Status: Kidnapped
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدامین تمرچیانی، متولد: ۱۳۴۲، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس این گزارش، بازداشت محمدامین تمرچیانی، در حالی صورت گرفت که وی مشغول تردد در یکی از خیابانهای شهرستان پیرانشهر بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری محمدامین تمرچیانی، اطلاعی حاصل نشده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-07
City: Piranshahr
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment: He was arrested on September 4, 2023 while walking in the street.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.