Abolfazl Pourhossieni

Abolfazl Pourhossieni

ابوالفضل پورحسینی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل پورحسینی، از پیروان عرفان حلقه، ساکن استان البرز، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تشکیل اولین جلسه دادرسی با قرار بازداشت موقت در سالن ۱۵ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.

یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای پورحسینی، پس از گذشت ۳ ماه از تاریخ دستگیری با قرار بازداشت موقت و در محرومیت از حق درمان در زندان (ندامتگاه)مرکزی کرج، بسر می برد و این وضعیت در حالی است که همسر وی باردار است و با توجه به این بازداشت، در وضعیت روحی مناسبی نیست و از سوی دیگر دختر ۳ ساله اش هم به شدت برای پدرش دلتنگ شده است.”

وی در ادامه افزود:”با توجه به اینکه آقای پورحسینی، هنگام بازداشت و احتمالا در دوران بازجویی به شدت مرود ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه پرده گوش، بیضه و سر و صورت آسیب دیده از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی تخصصی هم محروم است.”

لازم به اشاره است، ابوالفضل پورحسینی، در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای لباس شخصی(بسیج) در محدوده محمدشهر کرج مرکز استان البرز، هنگام پخش تراکت اعتراضی، بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس برای تشکیل پرونده ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج واقع در خیابان نبوت منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد براندازی نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و (عضویت در فرقه عرفان حلقه) به سالن ۱۵ زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد.

همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره قبلی، مقرر شده بود تا ابوالفضل پورحسینی، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد براندازی نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و (عضویت در فرقه عرفان حلقه) محاکمه شود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-05
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment: On Wednesday, the 11th of Bahman 1402 (31st Jan 2024) he was transferred to the general ward of this prison at the same time as the end of his hunger strike.

Date: 2024-02-02
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment:On Wednesday, the 11th of Bahman 1402 (31st Jan 2024) he was transferred to the general ward of this prison at the same time as the end of his hunger strike.

Date: 2024-01-31
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment:He was transferred to one of the solitary cells of this penitentiary on Tuesday, the 10th of Bahman 1402 (30th Jan 2024).

Date: 2023-12-07
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Temporary detention
Comment:I s one of the fans of Irfan Halke in Karaj’s Central Penitentiary. He was recently sentenced to three years of penal servitude and two years of suspended prison by the Revolutionary Court.

Date: 2023-09-07
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Temporary detention
Comment:Arrested on June 23, 2023 and was severely beaten.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.