No Image

Woman Life Freedom

زن زندگی آزادی

Nationality : Earth
Age:
Status:
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ۱۳اسفند ماه ۱۴۰۲، طی روزهای اخیر، مهدی سیاحی، اهل شهرستان حمیدیه از توابع استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان قوچان از توابع استان خراسان رضوی، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۱۰ ساله خود بطور مشروط، آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی مهدی سیاحی، بطور مشروط صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، مهدی سیاحی، اوایل سال ۱۳۹۴، به همراه جمعی دیگر از شهروندان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان شیبان مرکزی اهواز، منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، مهدی سیاحی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان، محاکمه و از بابت اتهام محاربه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان قوچان در استان خراسان رضوی، محکوم شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.