Muhammad Jafar Muhammadi

Muhammad Jafar Muhammadi

محمد جعفر محمدی

Nationality : Iranian
Age: 55
Status: Released on bail
Be My Voice:
به گزار حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه امروز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲، محمدجعفر محمدی، متولد: ۱۳۴۷، فرزند: توفیق، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس اعلام یک فرد مطلع:”ماموران هنگام بازداشت محمدجعفر محمدی با توسل به رفتارهای خشونت آمیز به مزنل وی یورش برده و پس از شکستن درب ورودی منزل این شهروند ۵۵ ساله سپس وی را بازداشت کردند.”

گفته می شود علت بازداشت محمدجعفر محمدی، ثبت شکایت وی از ماموران نیروی انتظامی شهر سنندج مبنی بر ضرب و جرح وی و بازداشت غیرقانونی وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صورت گرفته است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-01-04
City: Sanandaj
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: On Tuesday, the 12th of Dey 1402 (2nd An 2024), he was released from the Sanandaj prison by posting bail.

Date: 2023-12-27
City: Sanandaj
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:On Monday, Day 4th 1402 (25th Dec 2023), Mr Muhammadi, a citizen living in Sanandaj was arrested by the security forces in this city and taken to an unknown location.

Date: 2023-12-25
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:On Monday, Day 4th 1402 (25th Dec 2023), Mr Muhammadi, a citizen living in Sanandaj was arrested by the security forces in this city and taken to an unknown location.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.