Reza Nazari Kakavandi

Reza Nazari Kakavandi

رضا نظری کاکاوندی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released on bail
Be My Voice:
به گزراش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، رضا(هاویر)نظری کاکوندی، متولد: ۱۳۷۷، هنرمند سینما و کارگردان و تهیه کننده تئاتر، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی رضا(هاویر)نظری کاکوندی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت محاکمه خود باشد.

لازم به اشاره است، رضا(هاویر)نظری کاکوندی، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار وثیقه تا زمان تامین آن به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهام مطروحه علیه رضا(هاویر)نظری کاکوندی، اطلاعی حاصل نشده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-10-08
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: On September 30, 2023 a cinema artist and theatre director and producer, after completing the interrogations and explaining the charges, he was released from Greater Tehran prison on bail.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.