Mohammad Ali Narouii

Mohammad Ali Narouii

محمد علی نارویی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released on bail
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدعلی نارویی، شهروند اهل سنت و از فعالان مسجد مکی زاهدان در استان سیستان بلوچستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی محمدلی نارویی پس از تشکیل پرونده قضایی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

علیرغم آزادی محمدعلی نارویی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت وی اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، محمدعلی نارویی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی انقلاب زاهدان، به زندان آن شهر منتقل شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-12-14
City: Ahvaz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: On Wednesday, the 22nd of Azar 1402 (13th Dec 2023) he was released from the prison of this city with a criminal warrant.

Date: 2023-11-01
City: Ahvaz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:On Tuesday, the 9th of Aban 1402 (31th October 2023), Mohammad Ali Narouii, the videographers of Zahedan’s Makki’s Mosque’s Darul Uloom was arrested by the security forces in this city and taken to an unknown location.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.