Kiomars Khorsandisafa

Kiomars Khorsandisafa

کیومرث خرسندی صفا

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Kidnapped
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یک فرد نزدیک به خانواده این افراد به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به فرارسیدن سالگرد جان باختن پدرم آذرنوش در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جمعی از شهروندان در میدان اصلی شهرستان دهدشت نجمعی را بعنوان یادبود برگزار کردند که در پی یورش ماموران امنیتی کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، بازداشت شدند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و از اتهامات منتسب شده به کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، اطلاعی حاصل نشده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-28
City: Dehdasht
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment: Arrested on September 22, 2023 while attending the memorial of one of those whom killed in 2022 uprising.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.