Abdolmajid Moradzehi

Abdolmajid Moradzehi

عبدالمجید مرادزهی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالمجید مرادزهی، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، آزاد شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر برده بود.

براساس این گزارش، آزادی مولوی عبدالمجید مرادزهی، پس از تحمل ۱ سال و ۶ روز حبس صورت گرفته است.

در مجموع گزارشاست و اخباری در خصوص وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، منتشر شد به مصادیق حقوقی اتهامات، تاریخ برگزاری جلسه دادرسی و چگونگی آزادی این شهروند اهل سنت اشاره نشده است.

لازم به اشاره است، مولوی عدالحمید مرادزهی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان، دستگیر و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه همان سال برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان وکیل آباد مرکزی مشهد، منتقل شده بود.

این شهروند اهل سنت، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی به پرونده خود را پشت سر گذاشت که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، محروم بوده است.

مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید دارالعلوم مکی و مشاور مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-06-18
City: Mashhad
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: He was released from the prison on February 5, 2024.

Date: 2024-02-10
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment:He was released from the prison on February 5, 2024.

Date: 2024-02-05
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:He is still being held in prison without being charged for a year.

Date: 2024-02-01
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:He is still being held in prison without being charged for a year.

Date: 2024-01-11
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:Mr Moradzehi, a Sunni cleric imprisoned in Vakil Abad prison in Mashhad has been denied access to the prison phone and contact with his family by order of the prison authorities.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.