Hossein Youhana Shabani

Hossein Youhana Shabani

حسین یوحنا شعبانی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released on bail
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین یوحنا شعبانی، نوکیش مسیحی، ساکن شهرک فردیس از توابع کرج مرکز استان البرز، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فردیس و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. این دگراندیش مذهبی۷ در دی ماه سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته و پرونده وی برای تفهیم اتهام به این شعبه بازپرسی ارسال شده بود.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به حسین یوحنا شعبانی، در مرحله بازپرسی تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی عنوان شده است.

لازم به اشاره است، حسین یوحنا شعبانی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر کرج و سه ساعت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ثنا به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فردیس کرج احضار شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-03-06
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: Hossein (Yohna) Shabani, a Christian convert, a resident of Fardis town of Karaj, the capital of Alborz province, after being summoned to the 2nd branch of the Fardis General and Revolution Prosecutor's Office and during the investigation and explanation of the charge, he was released on bail in the amount of 300 million Tomans.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.