Mohammad Moradinezhad

Mohammad Moradinezhad

محمد مرادی نژاد

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Arrested
Be My Voice:
در خبری به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۲، محمد مرادی نژاد، اهل روستای الک از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات کامیاران، بازداشت شد.

براساس این گزارش، بازداشت محمدمرادی نژاد، در پی احضار تلفنی وی به اداره اطلاعات شهرستان کامیاران صورت گرفته و پس از بازداشت از وی اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، محمد مرادی نژاد، کارمند اداره منابع طبیعی شهرستان کامیارن، در اسفند ماه ۱۴۰۱ هم در پی انتشار مطالبی در خصوص مخالفت با انتخابات جمهوری اسلامی در ایران، توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی استان کردستان، به ۲ماه انفصال از خدمت محکوم شد ودر پی اعتراض وی به حکم صادره و ارجاع آن به هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک ششم به مدت ۶ ماه تقلیل پیدا کرد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-17
City: Kamyaran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Arrested
Comment: Was arrested was arrested after he was summoned by phone to the Information Department of Kamiyaran city on September 16, 2023.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.