Mohammadamin Mohammadi

Mohammadamin Mohammadi

محمدامین محمدی

Nationality : Iranian
Age: 72
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدامین محمدی، متولد: ۱۳۳۰، محبوس و بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۲۴ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.

براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی محمدامین محمدی، در حالی است که روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قرار بازداشت موقت وی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر، برای پس از ۱۳ مهر ماه تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده است.

همچنین، تداوم این شرایط با توجه به کهولت سن محمد امین محمدی، منجر به نگرانی خانواده این شهروند ۷۲ ساله در خصوص وضعیت سلامت و جسم وی شده است.

لازم به اشاره است، محمدامین محمدی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجانغربی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان واقع در ارومیه منتقل شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-06-16
City: Naghadeh
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: City Update

Date: 2024-06-13
City: Orumiyeh
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:On Monday, the 21st of Khordad 1403 (10th June 2022) he was arrested and transferred to Naghadeh prison to serve his prison sentence.

Date: 2023-10-01
City: Orumiyeh
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment:On September 23, 2023, his temporary detention order was extended by the investigator of the Public and Revolutionary Prosecutor's Office of Piranshahr for another month from October 5th to November 4, 2023.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.