Peiman Abdi

Peiman Abdi

پیمان عبدی

Nationality : Iranian
Age: 35
Status: Murdered
به گزارش هه نگاو سرکوبگران به خانواده ی پیمان اعلام کرده اند که علت مرگ این جوان خفگی گیر کردن لقمه در گلو بوده و ایشان را تهدید کرده اند که قتل فرزندشان را رسانه ای نکنند.
پیمان ۳۵ ساله و پدر دو فرزند، هفته ی گذشته توسط مزدوران اداره ی آگاهی کرمانشاه بازداشت شده بود. او که پس از تحمل شکنجه ی وحشیانه به کما رفته بود، در بیمارستان ارتش جان عزیزش را از دست داد.
به گزارش منبعی مطلع به هه نگاو «روز سه شنبه از بیمارستان ۵۲۰ کرمانشاه معروف به بیمارستان ارتش با خانواده عبدی تماس گرفته شده و گفته اند پیکر فرزند شما اینجاست و می توانید برای تحویل گرفتن پیکر مراجعه کنید.»
به گزارش این منبع پزشکان بیمارستان ارتش اعلام کرده اند که مرگ پیمان «در اثر برخورد جسم سخت» به سرش رخ داده است. به گزارش این منبع «پیمان عبدی روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۲۴ توسط نیروهای اداره آگاهی کرمانشاه در یکی از خیابان های این شهر بازداشت و همان شب در اثر شکنجه و ضرب شتم به کُما رفته و به بیمارستان ارتش منتقل شده است.» خانواده ی پیمان طی ۸ روز پس از بازداشت و به کما رفتن او هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزشان نداشته اند. طبق این گزارش سرکوبگران با اخذ تعهد کتبی از خانواده ی این جوان کورد مبنی بر رسانه ای نکردن خبر مرگ او، پیکرش را به خانواده تحویل داده اند. مزدوران اعلام کرده اند که دلیل بازداشت پیمان «درگیری با مأموران» بوده اما جزئیاتی ارائه نکرده اند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-01-11
City: Kermanshah
Country: Iran
Health Status: Deceased
Status: Murdered

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.