Ali Ensandoust Keradgera

Ali Ensandoust Keradgera

علی انساندوست خردگرا

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی انساندوست خردگرا ، فعال مدنی و زندانی محبوس در زندان مرکزی لنگرود استان قم، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. وی در بخش دیگری از پرونده قضایی جدید خود به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود و پس از اجرای حکم با مشکلات جسمانی جدی مواجه شده بود.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی خردگرا در بخش دیگری از پرونده قضایی خود به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و حکم او د رتاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قم اجرا شد. پس از اجرای حکم شلاق این زندانی با آسیب های جسمانی مواجه شد و شدت درد به خودش می پیچید.”

لازم به اشاره است، علی انساندوست خردگرا ، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قم به اتهام نگهداری مشروب در منزل خود به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، در بخش دیگری از همین پرونده هم بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار کلیپ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با احتساب روزهای بازداشت اولیه، یک سال دیگر از میزان حبس لازم به اجرای علی انساندوست خردگرا باقی مانده است.

علی انساندوست خردگرا ، در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در استان قم بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان قم منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی قم منتقل شد.

همچنین پیشتر هم این فعال مدنی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به زندان لنگرود قم منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، علی انساندوست خردگرا توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قم به اتهام همکاری با دووَل متخاصم ، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام ، در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش حبس وی به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای علی انساندوست خردگرا لازم به اجرا شده بود.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، در حالی که بخشی از حبس خود را در زندان مرکزی قم سپری کرده بود در راستای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-13
City: Ghom
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment: A political prisoner is serving his sentence in Langroud prison, Qom. He was previously sentenced to three years in prison and 80 lashes by the Revolutionary and Criminal Court of Qom city, which was executed in Shahrivar 1402 (Aug 3023).

Date: 2024-02-11
City: Ghom
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment:On February 8, 2024, Ali Insandoost (Kheradgera), a civil activist and a prisoner imprisoned in the central prison (Langarod) of Qom province, is spending his prison term. In another part of his new judicial case, he was sentenced to 80 lashes and faced serious physical problems after the execution of the sentence.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.