Cardin Cheereh Nezhad

Cardin Cheereh Nezhad

فردین چیره نژاد

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، فریدن چیره نژاد، متولد: ۱۳۷۵، فعال فضای مجازی اینستاگرام ، اهل شهرستان بهمئی، محبوس در زندان شهرستان دهدشت، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان لیکک، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

یک فرد نزدیک از روند حقوقی پرونده فریدن چیره نژاد، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اتهام تفهیم شده به فریدن چیره نژاد در مرحله دادرسی نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی عنوان و برهمین اساس توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری ۲ شهرستان لیکک به ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.”

لازم به اشاره است، فریدن چیره نژاد، پس از یورش ماموران امنیتی به محل کار وی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه داوود حدادی، از بابت ۱ پرونده قضایی مشترک، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، به زندان شهرستان دهدشت منتقل شدند.

فریدن چیره نژاد، نخستین مرتبه، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بهمئی، دستگیر و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-20
City: Dehdasht
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: On Saturday, the 28th of Bahman 1402 (17th Feb 2024) Mr Cheereh Nezhad, a citizen from Behmai city was arrested by the security forces and taken to Dehdasht prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.