Freshteh Sadighsefat

Freshteh Sadighsefat

فرشته صدیق صفت

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷شهریورماه ۱۴۰۲، فرشته صدیق صفت، ساکن: شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس این گزارش، بازداشت فرشته صدیق صفت هنگامی که وی در منزل خود بود در پی یورش نیروهای امنیتی و تفتیش و توقیف بر خی لوازم شخصی وی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننه و از مکان نگهداری فرشته صدیق صفت اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، فرشته صدیق صفت، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به زندان لاکان منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-10-10
City: Rasht
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: On Monday, the 17th of Mehr 1402 (9th October 2023), Fereshteh Sadigh Sefat, a civil activist living in Rasht, was released from Lakan prison in this city.

Date: 2023-09-23
City: Rasht
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:Sedigheh Saadeghsefat, a resident of Rasht, was transferred to Lakan prison in this city.

Date: 2023-09-20
City: Rasht
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:Was arrested at her home on September 18, 2023. She was taken to an unenclosed location.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.