Hamidreza Sahlabadi

Hamidreza Sahlabadi

حمیدرضا سهل آبادی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمیدرضا سهل آبادی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین که پیشتر در خصوص بخشی از پرونده قضایی خود در شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست شده است.

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تهران، حمیدرضا سهل آبادی از بابت اتهام (تخریب اموال عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین، حمیدرضا سهل آبادی، در بخش دیگر از همین پرونده توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت (عضویت و همکاری در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هنوز جلسه دادگاه این بخش از پرونده وی تشکیل نشده اما برای آزادی موقت حمیدرضا سهل آبادی، وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست شده است.

لازم به اشاره است، حمیدرضا سهل آبادی، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران(قرارگاه ثارالله)، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس پرونده وی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

حمیدرضا سهل آبادی، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-04
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: He has been sentenced to 2 years imprisonment. News date September 2, 2023

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.