Seyed Muhammad Taghavi

Seyed Muhammad Taghavi

سید محمد تقوی

Nationality : Iranian
Age: 57
Status: Summoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، سید محمد مجتبی تقوی، متولد: ۱۳۴۶، دانش آموخته رشته گرافیک و طراحی از دانشگاه تهران، فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی پیشین دهه ۶۰ خورشیدی، علیرغم برگزاری یک جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در پی محرومیت از حقوق شهروندی خود در زندان اوین بسر می برد. این فعال سیاسی از تاریخ ۴ اسقند ماه ۱۴۰۲، تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه سید محمد مجتبی تقوی، دگراندیشی وی است و از زمان بازداشت، در دوران بازجویی۷ بازپرسی و حتی در مرحله دادرسی اولیه خودذاز حق دسترسی به وکیل محروم بوده و حتی در جلسه دادرسی که در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال جاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد با درخواست نماینده دادستان و دستور قاضی افشاری به علت مخالفت این محمد مجتبی تقوی، از پوشیدن لباس و عدم حضور در جلسه دادرسی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در اتاق های چند نفری بسر می برد.”

لازم به اشاره است، سید محمد مجتبی تقوی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، در شهرستان چالدران از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و و پس از انتقال به زندان شهرستان ماکو و طی مراحل بازجویی های اولیه در پی مکاتبه ماموران با وزارت اطلاعات برای بازجویی و تشکیل پرونده به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و در حالی که تحت انواع فشارهای فیزیکی، روحی و روانی قرار گرفت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شد.

با آغاز مراحل بازپرسی، سید محمد مجتبی تقوی، توسط بازپرس علیزاده ـ رئیس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته باغی به قصد برهم زدن امنیت کشور» تفهیم اتهام و پرونده وی برای تعیین زمان دادرسی به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، جلسه اول دادرسی به اتهامات سید محمد مجتبی تقوی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما در پی امتناع این متهم از پوشیدن لباس به آن جلسه دادرسی اعزام نشد.

سید محمد تقوی، پیشتر هم در دهه ۶۰ پخورشیدی به سبب دگراندیشی سیاسی، از سوی وزارت اطلاعات، دستگیر و توسط دادگاه انقلاب، به تحمل حبس تعزیری محکوم و در نهایت پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-06-27
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment: On Monday, Tir 4th 1403 (24th June 2024) was unexpectedly summoned to the court without prior appointment.

Date: 2024-05-22
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment:At the end of Ordibehesht 1403 (second half of May 2024) he was investigated by the fifth investigation branch of Tehran's General and Revolutionary Prosecutor's Office for accusations such as "baghi” (insurrection). A charge that can lead to heavy sentences including execution.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.