Motalleb Ahmadian

Motalleb Ahmadian

مطلب احمدیان

Nationality : Iranian
Age: 38
Status: Imprisoned
Be My Voice:
ه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مطلب که به در سال ۱۳۸۹ به ۳۹ سال حبس محکوم شده است به دلیل بیماری فتق دیافراگم و غده اثنی عشر در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد و به شدت به درمان تخصصی نیازمند است.

در چند روز گذشته این زندانی سیاسی بارها دچار استفراغ خونی شدید شده و پس از اعزام به بهداری زندان و تجویز مسکن به داخل بند بازگردانده شده است.

وجود غده در بخش اثنی عشر دستگاه گوارش و استفراغ های خونی شدید این زندانی سیاسی سبب شده که وزن او به کمتر از ۳۵ کیلو کاهش پیدا کند!

مطلب در سال ۱۳۸۹ توسط سرکوبگران ربوده شده و طی پرونده سازی های متعدد سرکوبگران به اتهاماتی همچون "محاربه و مشارکت در قتل" به ۳۹ سال حبس در تبعید محکوم شده است.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تاکنون در زندان های سقز، سنندج، رجایی شهر و اوین محبوس بوده.

مسئولین مزدور زندان اوین به این زندانی سیاسی که از فتق دیافراگم، غده اثنی عشر و دچار تنگی کانال نخاع رنج می برد اعلام کرده اند که کلیه مدارک پزشکی او که در زندان رجایی شهر کرج تشکیل شده فاقد اعتبار بوده و باید بار دیگر پس از صدور مجوز دادستانی تهران به مراکز درمانی انتقال و پس از تشکیل پرونده، پزشکی قانونی در خصوص انجام عمل جراحی و دیگر مراحل درمان او تصمیم گیری کند.

مسئولین زندان اوین تهران همچنین به این زندانی سیاسی اعلام کرده اند که در صورت صدور مجوز پزشکی قانونی تمام هزینه عمل جراحی و درمان بر عهده خود او خواهد بود و پس از انجام جراحی، فوری به زندان بازگردانده خواهد شد تا دوران نقاهت خود را در زندان سپری کند. این در حالیست که پزشکان، دوره نقاهت مطلب را بیش از ۶ ماه اعلام کرده و سپری کردن این دوره در زندان را با توجه به امکانات محدود بهداشتی و سلامتی و تراکم جمعیت زندانیان، برایش خطرناک توصیف کرده اند.

این زندانی سیاسی که پیشتر برای سال ها از بیماری ارکیتیس (عفونت بیضه) رنج می برد در آذر ۱۴۰۱ در یکی از مراکز درمانی خارج از زندان تحت عمل جراحی بیضه قرار گرفت و یک روز بعد بدون تکمیل دوره درمانی به زندان رجایی شهر بازگردانده شده بود.

مطلب احمدیان در دی ۱۳۹۸ در نامه ای وضعیت جسمی خود را به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی وخیم توصیف کرده بود. او با اشاره به عفونت در ناحیه بیضه ها و شکستگی سه مهره کمرش در اثر شکنجه در دوران بازداشت، تشدید و وخامت وضعیت جسمانی خود را به دلیل عدم درمان به موقع دانسته و نوشته بود: "متاسفانه زندان از پرداخت هزینه عمل و خرید داروها قبل و پس از عمل سر باز زد. طبق آیین نامه سازمان زندان ها هزینه درمان و داروهای زندانی به عهده زندان می باشد ولی من تماما هزینه های اعزام و داروهایم را خودم پرداخت کردم و چون توانایی هزینه بیشتری را نداشتم از پیگیری برای درمان منصرف شدم."

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-08
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment: Mr Ahmadian, imprisoned in Evin Prison, has been in the prisons of the Islamic Republic of Iran for fourteen years without a day off.

Date: 2023-10-24
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned
Comment:Motalleb Ahmadian, a political prisoner imprisoned in Evin prison, despite his poor physical condition and serious need for specialized treatment, he is still deprived of medical treatment with the excuse of the relevant authorities.

Date: 2023-09-11
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unwell
Status: Imprisoned

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.