Mohammad Barahouie Anjomani

Mohammad Barahouie Anjomani

محمد براهویی انجمنی

Nationality : Iranian
Age: 28
Status: Executed
28yearold Mohammad Brahoui Anjumani, who has one child, was executed on November 13, 2023 for the crime of war. Mohammad Karim Barakzaei of Askavan says in this audio, which he recorded and sent earlier via Zahedan prison phone, "Me, Mohammad Brahoui Anjomani and Edris Bilrani were arrested by the forces of the Ministry of Information in 2020 and spent two months under various physical and mental tortures. We were in the detention centre, and our families were harassed by the agents of the Ministry of Information, due to these pressures, we were forced to make false confessions against ourselves to save our lives and our families.
And they also suggested to us that in the event of the assassination of Maulana Abdul Hamid Ismail Zahi, the Sunni leader of Iran, as well as Gholam Bahramzahi, known as Haj Hafiz, as well as the commanders of the Taliban in Afghanistan and several other opponents of the regime in Pakistan, which the intelligence agents rejected. But they insisted on our freedom with false promises to accept their offer, and after being transferred to Zahedan prison in a false and Syrian court in Branch Two of the Zahedan Revolutionary Court presided over by Judge Ghanbari in the first session, he was sentenced to death and fifteen years. We have been sentenced to imprisonment and confiscation of property, they have taken advantage of us, and listen to our voice and know that they are doing such a great injustice to us in the Islamic Republic.

It is worth mentioning that while these three Baloch political security prisoners have been executed, their families had no prior knowledge, and today, during a phone call, Zahedan prison informed the families of Mohammad Barahui and Mohammad Karim that they should go to the forensic doctor in order to hand over the bodies of their children. Idris Bilrani also went to Zahedan prison to deliver his clothes without knowing about this.

According to current sources, "Mohammed Karim Barkazaei Aksvan, Mohammad Brahouie Anjomani and Edris Bilrani are three Baloch prisoners imprisoned in Zahedan prison on February 24, 2022, by the second branch of the Zahedan Revolutionary Court on charges of corruption in the world through cooperation with armed groups opposed to the regime." Each was sentenced to death and 15 years in prison.

According to current sources, "These three Baloch prisoners were severely tortured and forced to confess against themselves during their detention in the IRGC intelligence detention centre in Zahedan."

It should be mentioned that the named people were arrested by the security forces in September 2020 and were finally transferred to Zahedan prison. These citizens were indeterminately imprisoned in Zahedan prison for 18 months.
محمد براهویی انجمنی ۲۸ ساله داری یک فرزند ۲۲ آبان ۱۴۰۲به جرم محاربه اعدام شد.

محمدکریم بارکزایی اکسون در این صوت که پیشتر از طریق تلفن زندان زاهدان ضبط و ارسال کرده است می گوید:«من و محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۹ بازداشت شدیم و دو ماه را تحت شکنجه های گوناگون جسمی و روحی در بازداشتگاه بودیم، همچنین خانواده های ما از طرف مامورین وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، با توجه به این فشارها ما برای نجات جان خود و خانواده های مان مجبور به اعترافات دروغین علیه خودمان شده ایم،
و همچنین به ما پیشنهاد دادن که در صورت ترور مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی رهبر اهل سنت ایران و همچنین غلام بهرامزهی معروف به حاج حافظ و فرماندهان طالبان در افغانستان و چندین نفر دیگر در پاکستان مخالفین نظام که بنده این پیشنهاد ماموران اطلاعات را رد کرده اما آنها با وعده های دروغین برای آزادی مان پافشاری می کردند تا پیشنهاد آنان را قبول کنیم، و پس از انتقال به زندان زاهدان در یک دادگاه دروغین و سوری در شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی قنبری در اولین جلسه به اعدام و پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده ایم از بی کسی ما سواستفاده کردن و صدای ما را گوش کنید و بدانید در جمهوری اسلامی چنین ظلمی بزرگی در حق ما کردن.»

قابل ذکر است در حالی این سه زندانی سیاسی امنیتی بلوچ اعدام شده اند که خانواده های آنان اطلاع قبلی نداشتند و امروز از زندان زاهدان به خانواده محمد براهویی و محمدکریم در طی تماس تلفنی خبر دادند که جهت تحویل جنازه فرزندانشان به پزشکی قانونی مراجعه کنند و خانواده ادریس بیلرانی نیز بی اطلاع از این موضوع جهت تحویل وسایل لباس وی به مقابل زندان زاهدان رفته است.

به گفته منابع حال وش:«محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی سه زندانی بلوچ محبوس در زندان زاهدان در ۵ اسفندماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان با اتهامات افساد فی الارض از طریق همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام»هر یک به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.

به گفته منابع حال وش:« این سه زندانی بلوچ در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زاهدان بشدت مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری علیه خود شده بودند.»

گفتنی است نامبردگان شهریورماه سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت به زندان زاهدان منتقل شده بودند این شهروندان به مدت ۱۸ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان زاهدان محبوس بودند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-11-13
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Deceased
Status: Executed
Comment: He was executed on November 13, 2023. He was a security prisoner.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.