Fatemeh Mokhtari

Fatemeh Mokhtari

فاطمه مختاری

Nationality : Iranian
Age: 30
Status: Released
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، فاطمه مختاری، فعال مدنی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: نبی، ساکن: فلکه صادقیه تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از حق آزادی مشروط یا تحمل ادامه حبس، تحت نظارت قضایی محروم شده در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتکو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فاطمه مختاری، تا به امروز علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم از حبس خود را سپری کرده اما درخواست با آزادی مشروط وی در پی پرت کردن دمپایی به ایمان افشاری و محمدرضا عموزاد، دو تن از قضات شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در زمان بازدید از زندان اوین در آذر ماه سال جاری توسط دادستان تهران رد شد. حتی در خواست تحمل ادامه حبس تحت نظارت قضایی هم برای این زندانی سیاسی رد شده است.”

لازم به اشاره است، فاطمه مختاری، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به مطب پزشکی که وی تحت عنوان منشی در آنجا مشغول به کار بود، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۲ هفته بعد توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در نهایت به بندعمومی زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، فاطمه مختاری، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، توهین به رهبری در فضای مجازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع فعالیت در فضای مجازی، منع خروج از کشور برای هر یک به میزان ۲ سال، محکوم شد.

پس از ابلاغ حکم و عدم اعتراض به حکم صادره در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و قطعی شدن این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای فاطمه مختاری لازم به اجرا شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-06-21
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: Fatemeh (Sahr) Mokhtari, a political prisoner, was released from Evin prison on Wednesday, Khordad 30th 1403 (19th June 2024).

Date: 2024-03-27
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:From mid July last year she was sent to Evin Prison to serve her two year prison sentence.

Date: 2024-03-27
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:Since mid July last year, she went to this prison to serve her two-year prison sentence.

Date: 2024-03-06
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment:On March 1, 2024, this political prisoner imprisoned in Evin prison is spending her 2 years sentence.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.