Saeid Ahmadi Deljoo

Saeid Ahmadi Deljoo

سعید احمدی دلجو

Nationality : Iranian
Age: 41
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ اسنفد ماه ۱۴۰۲، سعید احمدی، فرزند: اردشیر، متولد: ۱۳۶۲، ساکن: تهران و فعال مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود احضار شد.

لازم به اشاره است، سعید احمدی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در میدان ولیعصر تهران، دستگیر و پس ذاز ضرب و شتم شدید برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و به مدت ۱۲ روز تحت بازجویی قرار گرفت و از روز بازداشت هم به مدت ۱ ماه از حق تماس و ملاقات با مادر خود محروم شده بود.

پس از طی مراحل بازجویی ها، سعید احمدی، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، توهین به رهبری در فضای مجازی و انتشار بنرهای کاریکاتور تفهیم اتهام و در نهایت پس از تحمل چندی ماه بلاتکلیفی در مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، سعید احمدی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، توهین به رهبری در فضای مجازی و انتشار بنرهای کاریکاتور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی عدم اعتراض حکم صادره بدوی بر علیه این متهم عینا تائید شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-03-27
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: He went to this prison at the end of Esfahan 1402 (mid Mar 2024) to serve his four-year sentence.

Date: 2024-03-06
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment:On February 29, 2024, upon receiving a written notice, he was summoned to Prosecutor's Office of Tehran to serve part of his total 4-year prison term.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.