MohammadHosien Askari

MohammadHosien Askari

محمدحسین عسکری

Nationality : Iranian
Age: 26
Status: Temporary detention
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمدحسین عسکری ـ متولد: ۱۳۷۷ و امیرحسین یاری پور، ساکن استان تهران و محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت چند ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این ۲ متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمدحسبن عسکری بیش از ۱۳۰ روز است که در بازداشت موقت بسر می برد و بازجویی های اوی در بند امنیتی زندان اوین به اتمام رسیده و در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد.”

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-15
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment: On the 23rd of February 1402, despite the passage of several months since the date of his arrest, he is indeterminately imprisoned and deprived of the basic rights of an accused.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.