Vahid Karimi

Vahid Karimi

وحید کریمی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Unknown
Be My Voice:
امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وحید کریمی را به حبس تعزیری محکوم کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وحید کریمی، ساکن استان قزوین، فعال کارگری و آهنگر، توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد. وی پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد اما در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی در بهمن ۱۴۰۱ از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود اما چندی بعد پرونده قضایی وی مجددا به جریان افتاد و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

براساس حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وحید کریمی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، برای وحید کریمی لازم به اجرا شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید کریمی، در تاریخ دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی برگزار شده بود.

لازم به اشاره است، وحید کریمی، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود واقع در شهرک مهرگان واقع در استان قزوین، بازداشت و به دادسرای شهر محمدیه از توابع استان قزوین منتقل وی پس از تفهیم اتهام، برای بازجویی به تهران و بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از تکمیل مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، وحید کریمی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد اما با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه حکمی به او ابلاغ نشد.

این شهروند ساکن استان قزوین و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه، بطور مشروط آزاد شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-08
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Unknown
Comment: Sentenced to 4 years imprisonment on September 8, 2023

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2023.