Abdolhamid Moradzehi

Abdolhamid Moradzehi

عبدالحمید مرادزهی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمیپن فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، مولوی عدالحمید مرادزهی، شهروند اهل سنت و مشاور مولوی عبدالحمید – امام جمعه اهل سنت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی از حق تماس تلفنی با خانواده خود، محروم شده است.

در این خبر به نقل از یک فرد مطلع اعلام شد:”مسئولان زندان وکیل آباد مشهد مانع تماس تلفنی مولوی عبدالحمید مرادزهی با خانواده اش شده اند.”

لازم به اشاره است، مولوی عدالحمید مرادزهی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان، دستگیر و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه همان سال برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان وکیل آباد مرکزی مشهد، منتقل شد.

این شهروند اهل سنت، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی به پرونده خود را پشت سر گذاشت که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، محروم بوده است.

مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید دارالعلوم مکی و مشاور مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-01-13
City: Mashhad
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: He was arrested on January 30, 2023, in Zahedan city and on January 31, 2023, he was transferred to the detention centre of one of the security institutions in Mashhad city for interrogation and filing a case then in September 2023 he was transferred to Vakil Abad (central) prison of Mashhad.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.