Abdolnasir Shahbakhsh

Abdolnasir Shahbakhsh

عبدالنصیر شه بخش

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Summoned
Be My Voice:
یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، عبدالنصیر شه بخش، فرزند: عبدالرحیم و یک شهروند دیگر با نام اسامه شه بخش(نارویی)، فرزند: محمدرسول، از شهروندان اهل سنت و فعالان مسجد مکی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۱۰ روز از تاریخ دستگیری با قرار بازداشت موقت و بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند.

براساس این گزراش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش( نارویی) در حال است که از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این شهروندان در مرحله بازپرسی اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به اشاره است، عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش(نارویی)، در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به محل کار آنها در خیابان رازی و طباطبایی شهرزاهدان، دستگیر و ماموران برخی لوازم شخصی مربوط به کار این افراد را هم توقیف کردند.

عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش(نارویی)، از تصویربرداران مسجدمکی زاهدان هستند و با توجه به گذشت بیش از ۱۱۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-24
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment: The sentence issued against him was confirmed by the Court of Appeal of Sistan and Baluchistan Province. This citizen was previously sentenced to one year in prison by the Zahedan Revolutionary Court.

Date: 2023-11-19
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment:The grandson of Zahedan’s Sunni Imam Jom’eh (Congregation Imam) was released from prison on 27th Aban 1402 (18th November 2023) by posting bail.

Date: 2023-10-22
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment:He is a journalist which has been arrested in his workplace on June 27, 2023. After 110 days from his arrest he is in Zahedan prison in a uncertain situation.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.