Masoumeh Ghasemipour

Masoumeh Ghasemipour

معصومه قاسمی پور

Nationality : Iranian
Age: 46
Status: Released
روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه قاسمی پور، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، هنرمند بازیگر تئاتر و سینما، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت خانم قاسمی پور، در حالی صورت گرفته که او تا به امروز در بلاتکلیفی بسر می برد و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیت در آمل ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت و در نهایت به زندان آمل منتقل شد.”

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، معصومه قاسمی پور، متولد: ۱۳۵۶، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان آمل آزاد شد.

براساس این گزارش، از میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت معصومه قاسمی پور اطلاعی در دسترس نیست اما وی باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه باشد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-09-28
City: Amol
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: Masoumeh Ghaasemi Pour, a film and television actor who was previously arrested by the security forces in Amol, was released from the prison of this city.

Date: 2023-09-27
City: Amol
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Arrested
Comment:Arrested on September 17, 2023 and taken to Amol prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.