Masoud Ahmadian

Masoud Ahmadian

مسعود احمدیان

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Summoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای آینده، محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری، وکلای دادگستری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری ۲ شیراز مرکز استان فارس، از بابت یک پرونده قضایی در ۲ بخش محاکمه خواهند شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در چند روز آینده ، آقایان محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و خانم نازنین سالاری، سه تن از وکلای دادگستری در پرونده اول خود توسط قاضی قاضی محمود ساداتی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهامات (همکاری با دووَل متخاصم)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و در بخش دیگر از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ شیراز محاکمه می شوند.”

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”این احضاریه مرتبط با پرونده ای است که در سال ۱۳۹۹ با اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (همکاری با دُوَل متخاصم) بر علیه مسعود احمدیان، نازنین سالاری و محمود طراوت روی، تشکیل شده بود اما نکته حائز اهمیت ایرادات حقوقی هست که منجر شده بود همین پرونده در سال ۱۴۰۱ از دادگاه تحت عنوان نقص در تحقیقات قضایی به دادسرا عودت داده شود و هنوز همان ایرادات در کیفرخواست باقی مانده و تغییری نکرده است.”

این منبع مطلع در تشریح علت تشکیل این پرونده بر علیه ۳ وکیل دادگستری افزود:”مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، برگزاری و شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارجی با موضوع کودکان و زنان تلاش برای تغییر قوانین در حوزه کودکان و زنان از طریق ارتباط گیری با مسئولین و مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری (از جمله معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس)، مشاوره رایگان به زنان در معرض تهدید و خشونت، وکالت برخی پرونده های عقیدتی و سیاسی، آگاهی بخشی در خصوص خشونت علیه زنان و ۱۶ روز نارنجی و از این دست دلایل بود.”

لازم به اشاره است، محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری، در آبان ماه ۱۳۹۹ بنا به ابلاغیه دریافتی از سوی بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در آن شهر احضار شدند و این احضار به مدت ۴۵ روز و طی این مدت با ۱۲ مرحله بازجویی های طولانی مدت برای هریک از این وکلای دادگستری سپری شد اما هیچگونه اتهامی به آنها تفهیم نشد ولی پس از اتمام بازجویی ها پرونده این افراد به دادسرا ارسال و در تابستان سال ۱۴۰۰، این ۳ وکیل دادگستری توسط بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، احضار، تفهیم اتهام و در نهایت هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شدند.

همچنین، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، برای متهمان این پرونده از سوی دادستان شیراز در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای آن شهر، قرار جلب به دادرسی از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) و (ارتباط و همکاری با دولت های متخاصم) ابلاغ شد.

نازنین سالاری و محمود طراوت روی، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ هم به همراه بهار صحراییان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر شیراز، بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-11-01
City: Shiraz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment: The court hearing on the charges of Mas’ood Ahmadian, a lawyer will be held on the 20th of Aban 1402 (11th November 2023), in Branch 112 of Criminal Court Two and Branch One of Shiraz Revolutionary Court.

Date: 2023-10-31
City: Shiraz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment:This lawyer after being released on bail in 2021 was summoned to the court in Shiraz.

Date: 2023-10-31
City: Shiraz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Summoned
Comment:Masoud Ahmadian the lawyer was summoned to the court.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.