Seyed Malek Davarshenas

Seyed Malek Davarshenas

سیدمالک داورشناس

Nationality : Iranian
Age: 24
Status: Sentenced to death
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سیدمالک داورشناس موسوی ، متولد: ۱۳۷۹، اهل و ساکن شهرستان کرخه رشگ شاوور از توابع استان خوزستان توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول، به اعداممحکوم شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر، به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادر شده توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان دزفول؛ سیدمالک داورشناس موسوی ، از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی به اعدام محکوم شده است.”

این فعال حقوق بشر در تشریح اتهامات منتسب شده به متهم این پرونده گفت:”در حالی سیدمالک داورشناس موسوی ، از بابت اتهام اقدام علیع امنیت ملی ـ بغی که معنی آن مبارزه مسلحانه است به اعدام محکوم شده که در زمان بازداشت وی هیچگونه سلاحی از وی کشف نشده و حتی وی تا زمان بازداشت هیچگونه اقدام مسلحانه ای انجام نداده بود و تنها اقدام وی که منجر به بازداشت و پرونده سازی بر علیه او شده آتش زدن در پایگاه شهرستان کرخه است و به همین علت پس از ابلاغ حکم بدوی و اعلام اعتراض خانواده و وکیل مدافع وی به حکم مذکور، لایحه دفاعیه ای تنظیم و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.”

لازم به اشاره است، سیدمالک داورشناس موسوی به همراه عباس خزرجی خسرجی ، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کرخه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۵ زندان شیبان مرکزی اهواز منتقل شدند.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-04
City: Ahvaz
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Sentenced to death
Comment: In January 2024,he was sentenced to death due to the charge (action against national security - sedition), which means armed struggle, and no weapon was found on him at the time of his arrest, and even he had not committed any armed action until the time of his arrest, and his only action which led to his arrest and the filing of a case against him (fire at the base in Karkheh).

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.