Sayyid Ahmad Mazar Zehi

Sayyid Ahmad Mazar Zehi

سید احمد مزار زهی

Nationality : Iranian
Age: 18
Status: Temporary detention
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، سیداحمد مزارزهی، متولد: ۱۳۸۶، فرزند: نوراحمد، اهل و ساکن زاهدان، در شهر شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، توسط ماموران امنیتی، بازداشت شد.

گفته میشود بازداشت این نوجوان ۱۶ ساله در حالی صورت گرفت که از زاهدان به بندرعباس سفر کرده بود و ماموران برای بازداشت وی به محل سکونت او یورش بردند.

همچنین، سیداحمد مزارزهی، پس از بازداشت و انتقال به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها و تفیم اتهام پس از ۱۰ روز به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه سید احمد مزارزهی اطلاعی حاصل نشده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-12-03
City: Zahedan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment: A teenager from Zahedan, a week after his arrest, is still being held in an undecided manner in the prison of this city.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.