Muhammad Hasan Amidi

Muhammad Hasan Amidi

محمد حسن عمیدی

Nationality : Iranian
Age: 63
Status: Released on bail
Be My Voice:
چهارشنیه ۶ تیر ماه ۱۴۰۳، محمدحسن عمیدی، متولد: ۱۳۴۰، ساکن شهرری از توابع استان تهران، علیرغم گذشت بیش از ۹ روز از تاریخ بازداشت موقت، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در زندان اوین بسر می برد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم تداوم بازجویی ها از محمدحسن عمیدی در بند ۲۰۹ زندان اوین، این متهم سیاسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و علت این مساله تداوم بازجویی ها از وی ذکر شده است.”

لازم به اشاره است، محمدحسن عمیدی، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تسکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-07-15
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Released on bail
Comment: A sixty-three-year-old citizen living in Shah-re Ray, was released from the detention center of the Ministry of Information known as Section 209 Evin prison after posting bail.

Date: 2024-06-27
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment:citizen living in Shahr-e Ray, despite the passage of 9 days since his arrest, he is still in the detention center of the Ministry of Intelligence known as Section 209 Evin prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.