Abdolbaset Toutazehi

Abdolbaset Toutazehi

عبدالباسط توتازهی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Released
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، عبدالباسط توتازهی، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ایلام، پس از سپری کردن ۱۳ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲۰ ساله خود از زندان مرکزی استان ایلام، آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی عبدالباسط توتازهی، در حالی که وی ۱۳ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲۰ ساله خود را سپری کرده بود در رستیا اعنال عفو به مناسبت ۲۲ بهمن صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، عبدالباسط توتازهی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۸۹، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان و تحمل ۹ بازجویی های فشرده، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، تفهیم اتهام و به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، عبدالباسط توتازهی، از بابت اتهامات توهین به مقدسات اسلامی ، توهین به ماموران امنیتی و مقامات حکومتی ، هواداری از گروه جندالله و خروج غیر مجاز از مرز زمینی ، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی استان ایلام، محکوم شد و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان سیستان . بلوچستان، عینا تائید شد.

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی به عبدالباسط توتازهی، وی در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۰، از زندان مرکزی زهدان به تهران و سپس به زندان مرکزی استان ایلام منتقل شده بود.

از جمله شکنجه های وارد شده به عبدالباسط توتازهی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان می توان به تحت معجزه ، ضربات کابل و لوله پولیکا ، شلاق و باتوم برقی ، یاد کرد که جملگی این شکنجه ها با هدف اعتراف گیری اجباری از این شهروند صورت گرفته است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-13
City: Ilam
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: On Monday 23 Bahman 1402 (12th Feb 2024), Mr Toutazehi, a political prisoner, was released from Ilam prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.